09.06.2012

"Rīga - atveries!" un data.opendata.lv

Publicēja Raimonds Simanovskis • Birkas: konferencesParādīt komentārus

Ar mazu novēlošanos vēlējos uzrakstīt par forumu "Rīga - atveries!", kas norisinājās 23. maijā un kurā no opendata.lv aktīvistiem piedalījos es, Raimonds Simanovskis, kā arī Pāvils Jurjāns. Forumu organizēja nevalstiskās organizācijas Kustība demokrātiskai domai, Providus un Baltijas vides forums sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Foruma mērķis bija identificēt jomas, kurās Rīgas pašvaldība varētu atvērt savus datus, lai tos varētu izmantot dažādiem jauniem mērķiem.

Pasākumam pamatā bija izglītojošs raksturs, lai radītu izpratni par to, kas ir atvērtie dati un stimulētu pašvaldību padarīt tās datus atvērtākus, kā arī pēc iespējas kliedēt mītus par to, kas ir vai nav atvērtie dati, kā arī veicināt sākt kaut ko darīt šajā jomā. Tā ka kopumā domāju, ka šādi pasākumi ir nepieciešami, lai veicinātu izpratni par atvērtajiem datiem un ir prieks, ka piedalījās daudzi Rīgas pašvaldības darbinieki.

Kopsavilkumu par foruma rezultātiem var izlasīt šeit, kā arī var iepazīties ar priekšlikumiem, kas tika identificēti foruma darba grupās.

Pats es šajā forumā uzstājos ar prezentāciju par pieredzi ar Latvijas atvērto datu apstrādi:

Pastāstīju par to, ka viena no galvenajām problēmām ar pieejamajiem Latvijas atvērtajiem datiem ir tā, ka tie pamatā ir publicēti kā tīmekļa lapas un nevis kā mašīnlasāmas datu kopas. Tādēļ, lai veiktu šo atvērto datu analīzi vai cita veida apstrādi, vispirms ir jāveido programmas, kas savāktu šīs tīmekļa lapas un pēc tam apstrādātu un no tām izvilktu strukturēto informāciju. Patlaban to esmu darījis gan es, gan citi interesenti savām vajadzībām, bet problēma ir tā, ka nekur vienuviet nav apkopoti šie struktūrētie atvērtie dati, kurus vieglāk varētu izmantot dažādām vajadzībām.

data.opendata.lv Tādēļ kopā ar Lindu Austeri no Providus dzima ideja par to, ka arī Latvijā vajadzētu izveidot atvērto datu portālu līdzīgi kā plašī zināmajās lielvalstīts, piemēram, data.gov vai data.gov.uk. Pēdējos mēnešus notika darbs pie tā un forumā "Rīga - atveries!" tika anonsēts jaunais Latvijas atvērto datu portāls data.opendata.lv, kurā var veidot gan Latvijas atvērto datu katalogu, gan arī augšupielādēt struktūrētus atvērtos datus CSV formātā, lai tālāk tos varētu viegli izmantot dažādiem citiem nolūkiem.

Lai identificētu dažādas datu kopas, kuras vajadzētu publicēt data.opendata.lv, kā arī izveidotu lietojumprogrammu pilotus, kas izmantotu data.opendata.lv atvērto datus kopas, 16. jūnijā tiek organizēts otrais Latvijas atvērto datu hakatons. Lūdzu visus interesentus, kam ir gan idejas, kā pielietot Latvijas atvērtos datus, gan arī kuriem ir programmēšanas spējas šos datus iegūt un apstrādāt, pietiekties un piedalīties šajā hakatonā!