12.02.2014

International Open Data Day hakatons 22. februāri

Publicēja Raimonds Simanovskis • Birkas: hakatonsParādīt komentārus

22.februārī notiek kārtējais International Open Data Day Hackathon un tādēļ tiek plānots šajā dienā noorganizēt arī kārtējo Latvijas atvērto datu hakatonu. Lūdzu reģistrēties Open Data Latvia meetup lapā.

Tiek aicināti visi atvērto datu entuziasti (gan programmētāji, gan žurnālisti, gan citi sabiedriski aktīvi cilvēki), kam interesē atvērto datu joma un ir idejas par projektiem.

Diskusiju par potenciālajām hakatona tēmām skatīt Open Data Latvia diskusiju grupā.

29.11.2013

Plānotais nākamais hakatons 8. decembrī

Publicēja Raimonds Simanovskis • Birkas: hakatonsParādīt komentārus

Nākamais atvērto datu hakatons ir plānots 8. decembrī, lūdzu reģistrēties Open Data Latvia meetup lapā.

Hakatonā plānots vai nu savākt un publicēt kā atvērtos datus kādus interesantus publisko datu avotus, vai arī izveidot interesantus pielietojumus esošām atvērto datu kopām. Aicināti gan programmētāji, gan žurnālisti, gan citi sabiedriski aktīvi cilvēki, kam interesē atvērto datu joma un ir idejas par projektiem.

Diskusiju par potenciālajām hakatona tēmām skatīt Open Data Latvia diskusiju grupā.

17.06.2012

Otrais atvērto datu hakatons

Publicēja Raimonds Simanovskis • Birkas: hakatonsParādīt komentārus

Vakardien notika otrais Latvijas atvērto datu "hakatons", kurš, neskatoties uz vasarīgo laiku, bija divreiz vairāk apmeklēts nekā pirmais – kopā piedalījās 20 dalībnieki.

Iesākumā pastāstījām par pēdējā laika jaunumiem, ko katrs darījis vai plāno darīt atvērto datu jomā. Iesākumā es pastāstīju un parādīju jauno data.opendata.lv atvērto datu portālu, kuru šoreiz plānojām papildināt ar jaunām datu kopām. Kā arī īsumā pastāstīju par nesen notikušo "Rīga – averies!" forumu.

Pēteris Ručevskis no LU MII parādīja Saeimas balsojumu grafu analīzes vizualizācijas, izmantojot viņu izstrādāto SNA rīku. Linda Vītuma pastāstīja par dzemdību statistikas datiem, ko viņa vēlētos iegūt, lai labāk saprastu situāciju šajā jomā dažādos Latvijāas reģionos un palīdzētu citiem veikt informētu izvēli. Ģirts Karnītis no LU Datorikas fakultātes pastāstīja par to, kas ir veikts kopā stundentiem specsemināros, kur viņi apkopoja dažādus Latvijas attīstības plānus, valdības deklarācijas un valsts institūciju budžetus un mēģināja tos sasaistīt kopā. Uldis Bojārs pastāstīja par atvērto datu izmantošanas konferenci, uz kuru viņs dosies, kā arī par nesen notikušo Europeana hakatonu, kurā viņa pārstāvētā komanda izveidoja europ.in Europena datu meklēšanas servisu. Savukārt Toms Ceļmillers no VARAM pastāstīja par Eiropas Savienības pēdējām iniciatīvām atvērto datu jomā, kā arī uzklausīja viedokli, ko vajadzētu iekļaut nākamajos latvija.lv papildinājumos. Par šo tēmu bija vienots viedoklis – visiem publiskajiem latvija.lv e-pakalpojumiem jānodrošina, ka var iegūt pilnas pirmdatu kopas mašīnlasāmā CSV vai XML formātā.

Pēc tam sadalījāmies pa interešu grupām un ķērāmies klāt pie "kodēšanas" un jaunu atvērto datu kopu sagatavošanas, lai tos varētu publicēt data.opendata.lv.

Hakatona rezultātā izveidojām un nopublicējām vairākas jaunas datu kopas un to izmantošanas piemērus:

Hakatonā tika identificētas arī vairākas jaunas idejas, pie kurām varētu strādāt, tādēļ noteikti būs nākamais hakatons - droši vien kaut kad rudenī. Vēlējos aicināt iesaistīties atvērto datu aktivitātēs arī dažādu augstskolu pārstāvjus – ir projekti, kur var iesaistīties IT nozares studenti, lai apstrādātu un sagatavotu dažādus datus, gan arī pēc tam šos datus var izmantot žurnālistikas un dažādu sociālu zinātņu nozaru studenti, lai balstoties uz tiem veiktu pētījumus. Ja ir kādas idejas, tad lūdzu kontaktējiet mūs Google diskusiju grupā.

Nobeigumā gribēju pateikties uzņēmumam eBIT, kas arī šoreiz nodrošināja telpas hakatonam, kā arī bija plaši pārstāvēts dalībnieku vidū. Kā arī pateikties Providus un Lindai Austerei par atbalstu data.opendata.lv portāla tapšanā.

09.06.2012

"Rīga - atveries!" un data.opendata.lv

Publicēja Raimonds Simanovskis • Birkas: konferencesParādīt komentārus

Ar mazu novēlošanos vēlējos uzrakstīt par forumu "Rīga - atveries!", kas norisinājās 23. maijā un kurā no opendata.lv aktīvistiem piedalījos es, Raimonds Simanovskis, kā arī Pāvils Jurjāns. Forumu organizēja nevalstiskās organizācijas Kustība demokrātiskai domai, Providus un Baltijas vides forums sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Foruma mērķis bija identificēt jomas, kurās Rīgas pašvaldība varētu atvērt savus datus, lai tos varētu izmantot dažādiem jauniem mērķiem.

Pasākumam pamatā bija izglītojošs raksturs, lai radītu izpratni par to, kas ir atvērtie dati un stimulētu pašvaldību padarīt tās datus atvērtākus, kā arī pēc iespējas kliedēt mītus par to, kas ir vai nav atvērtie dati, kā arī veicināt sākt kaut ko darīt šajā jomā. Tā ka kopumā domāju, ka šādi pasākumi ir nepieciešami, lai veicinātu izpratni par atvērtajiem datiem un ir prieks, ka piedalījās daudzi Rīgas pašvaldības darbinieki.

Kopsavilkumu par foruma rezultātiem var izlasīt šeit, kā arī var iepazīties ar priekšlikumiem, kas tika identificēti foruma darba grupās.

Pats es šajā forumā uzstājos ar prezentāciju par pieredzi ar Latvijas atvērto datu apstrādi:

Pastāstīju par to, ka viena no galvenajām problēmām ar pieejamajiem Latvijas atvērtajiem datiem ir tā, ka tie pamatā ir publicēti kā tīmekļa lapas un nevis kā mašīnlasāmas datu kopas. Tādēļ, lai veiktu šo atvērto datu analīzi vai cita veida apstrādi, vispirms ir jāveido programmas, kas savāktu šīs tīmekļa lapas un pēc tam apstrādātu un no tām izvilktu strukturēto informāciju. Patlaban to esmu darījis gan es, gan citi interesenti savām vajadzībām, bet problēma ir tā, ka nekur vienuviet nav apkopoti šie struktūrētie atvērtie dati, kurus vieglāk varētu izmantot dažādām vajadzībām.

data.opendata.lv Tādēļ kopā ar Lindu Austeri no Providus dzima ideja par to, ka arī Latvijā vajadzētu izveidot atvērto datu portālu līdzīgi kā plašī zināmajās lielvalstīts, piemēram, data.gov vai data.gov.uk. Pēdējos mēnešus notika darbs pie tā un forumā "Rīga - atveries!" tika anonsēts jaunais Latvijas atvērto datu portāls data.opendata.lv, kurā var veidot gan Latvijas atvērto datu katalogu, gan arī augšupielādēt struktūrētus atvērtos datus CSV formātā, lai tālāk tos varētu viegli izmantot dažādiem citiem nolūkiem.

Lai identificētu dažādas datu kopas, kuras vajadzētu publicēt data.opendata.lv, kā arī izveidotu lietojumprogrammu pilotus, kas izmantotu data.opendata.lv atvērto datus kopas, 16. jūnijā tiek organizēts otrais Latvijas atvērto datu hakatons. Lūdzu visus interesentus, kam ir gan idejas, kā pielietot Latvijas atvērtos datus, gan arī kuriem ir programmēšanas spējas šos datus iegūt un apstrādāt, pietiekties un piedalīties šajā hakatonā!

01.04.2012

Iespaidi no Transparency Works konferences Viļņā

Publicēja Raimonds Simanovskis • Birkas: konferencesParādīt komentārus

Transparency Works Šajā nedēļā man bija iespēja piedalīties un arī uzstāties konferencē Transparency Works Viļņā, ko organizēja Transparency International (kuras pārstāvis Latvijā ir Delna).

Pirmkārt, bija interesanti tur būt kopā ar Latvijas pārstāvjiem Kristapu Petermani no Delnas, Ivetu Kažoku no Providus, Kristofu Blaus un Jāni Ertu no manabalss.lv. Pārējie konferences dalībnieki bija dažādu atklātības un atvērtības nevalstisko organizāciju un projektu pārstāvji no Eiropas, ASV un arī pāris citām valstīm.

Konferences atklāšanā viena no ievada runām bija atvēlēta Kristofam un Jānim, kur viņi labā, atraktīvā "amerikāniskā" mārketinga stilā pastāstīja par manabalss.lv projektu un tā sasniegumiem. Pateicoties viņu aktivitātēm projekta popularizēšanā tas jau ir pazīstams daudzviet pasaulē un arī vairākās citās prezentācijās tas tika pieminēts kā viens no labākajiem e-demokrātijas projektiem. Vienīgi gribētos novēlēt, lai manabalss.lv patiešām ilgtermiņā sasniedz mērķi, ka tas nodrošina pastāvīgu pilsoņu iesaistīšanos demokrātijas procesā. Ja tam nebūs pastāvīgs ekspertu un moderatoru atbalsts iesniegtajām iniciatīvām, tad pastāv risks, ka iesniegtās iniciatīvas paliks Delfu komentāru līmenī. Un savukārt, ja pieteikoši bieži iesniegtās iniciatīvas nenonāks līdz Saeimas dienas kārtībai, tad arī iniciatīvu parakstītāju interese var noplakt.

No citām prezentācijām bija interesanti paklausīties par Vācijā radīto Parliament Watch, kas sākotnēji radās kā Vācijas vietējo zemju un federālā parlamenta diskusiju platforma starp deputātiem un vēlētājiem, bet tagad viņu risinājumu izmanto arī Īrijā, Austrijā un Luksemburgā. Interesanti likās dažādi Slovākijas projekti atklātības un atvērto datu jomā - piemēram, publisko iepirkumu dati un to analīze, kā arī visi publisko iepirkumu līgumi. MySociety pārstāvis pastāstīja par dažādiem MySociety projektiem. Bija interesanti paklausīties arī Igaunijas pieredzi e-government jomā un ka, neskatoties uz daudziem labi veidotiem valsts e-pakalpojumiem, tur sabiedrības iesaiste e-demokrātijas iniciatīvās nemaz nav tik liela. Lietuvas projekti, par kuriem tika stāstīts, pagaidām ir vēl tapšanas stadijā, piemēram, manoseimas.lt (parlamenta atvērtības nodrošināšanai), Lietuva 2.0 (izklausījās, ka grib kļūt par kaut ko vairāk nekā Facebook :)) un Viešai (publisko institūciju finanšu analīzei un uzraudzībai). Kristaps Petermanis stāstīja par Deputātiem uz delnas, savukārt es pastāstīju par pieredzi ar Latvijas atvērto datu analīzi un par tiem projektiem, kas jau šeit opendata.lv ir aprakstīti.

Gribētos, lai šādi atklātības un datu atvērtības pasākumi notiktu biežāk arī Latvijā, jo savādāk nācās braukt uz Lietuvu, lai labāk iepazītu arī to, kas notiek Latvijā :)

Noslēgumā gribēju arī aicināt visus interesentus pievienoties Open Data Latvia diskusiju grupai, kura nesen ir izveidota, lai apspriestu atvērto datu aktualitātes Latvijā.

Vecāki ieraksti