Ieraksti ar birku "principi"

05.08.2011

Kas ir Open Data jeb atvērtie dati?

Publicēja Raimonds Simanovskis • Birkas: principiParādīt komentārus

Man patīk analizēt un "urķēties" pa datiem, jo tāda ir manas IT profesijas būtība – datu apstrāde. Savukārt man nepatīk, ja es nedabūju to, par ko esmu samaksājis, vai arī ja man par to pašu lietu prasa maksāt divreiz. Tāpēc man patīk atvērtie dati.

Modernas valsts pārvaldes entuziasti popularizē open data jeb atvērto datu praksi kā demokrātijas veicinošu pieeju mūsdienu Interneta laikmetā. Open data principi ir labi aprakstīti 8 Principles of Open Government Data lapā. Šeit ir šo principu kopsavilkums:

 1. Pilnīgi

  Visiem publiskajiem datiem ir jābūt pieejamiem. Publiskie dati ir dati, uz ko neattiecas privātuma, drošības vai privilēģiju ierobežojumi.

 2. Primāri

  Dati tiek publicēti tādi, kā tie tiek oriģināli savākti ar lielāko iespējamo detalizācijas pakāpi, nevis apkopotā vai modificētā formā.

 3. Laicīgi

  Dati ir pieejami pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu savlaicīgu datu vērtību.

 4. Pieejami

  Dati ir pieejami visiem iespējamajiem lietotājiem un visiem iespējamajiem nolūkiem.

 5. Automātiski apstrādājami

  Dati ir saprātīgi strukturēti, lai nodrošinātu to automātisku apstrādi.

 6. Nediskriminējoša pieeja

  Dati ir pieejami ikvienam bez nepieciešamības reģistrēties.

 7. Atvērts datu formāts

  Dati ir pieejami brīvā datu formātā, pār kuru nevienam nav īpašas kontroles.

 8. Bez licences

  Uz datiem neattiecas autortiesību, patentu, preču zīmju vai komercnoslēpumu likumi. Saprātīgi privātuma, drošības un privilēģiju ierobežojumi var tikt atļauti, ja to nosaka citi likumi.

Ar šo principu ievērošanu Latvijas valsts pārvaldē pagaidām neiet īpaši spīdoši un nav pārāk daudz atvērto datu, kas atbilstu šiem principiem. Turpmākajos ierakstos pastāstīšu par saviem eksperimentiem ar dažādiem Latvijas publisko datu avotiem un cik veiksmīgi vai neveiksmīgi izdodas pie tiem piekļūt, apstrādāt un analizēt.

Savos eksperimentos bieži izmantošu datu analīzes web aplikāciju eazyBI, ko patlaban izstrādāju, un kuru tai skaitā labi var izmantot publisko datu analīzei un publicēšanai. Ja vēlaties palīdzēt ar šo manu atvērto datu iniciatīvu, tad varat arī paši pieteikties eazyBI lietošanai un izmēģināt tajā ielādēt un analizēt dažādus publiskos datus.

Un, protams, labprāt dzirdētu komentārus, viedokļus un ierosinājumus par šo tēmu.